Vilka vi är

Xmentor Management är ett värmländskt företag som grundades 1999 för att hjälpa företag och organisationer med deras förändringsarbete.
Xmentor Management består av erfarna konsulter med kontor i Karlstad och i Stockholm.

Vår affärsidé

Xmentor Management är ett konsultbolag med syfte att hjälpa företag och organisationer att genomföra förändringar.
Vår strategiska inriktning är att ta ett helhetsansvar för ledningsprocessen vid förändringsarbete och därmed möjliggöra att våra kunder kan fokusera på att utvecklas. Vårt fokus är ledarskapet och att möjliggöra framdrift för att genomförandet ska bli effektivt och resultatet bestående.

Vår historia

Idén till Xmentor Management kom till när Ingvar Gräsberg och Kjell-Arne Edvinsson arbetade tillsammans med ett lådbilsbygge åt sina barn. Det var mitt under IT-yran och de båda, i roller som ledare inom IT-konsultbranschen, hade reagerat på att alltför många projekt inte nådde de utlovade målen, varken avseende kvalitet eller tid.
Detta var tiden då processorientering och kvalitetssystem stod i fokus och tron på att det gick att mekanisera världen var som störst. Resultatet av lådbilssnickrandet blev Xmentor Management.

Vår värdegrund

 

Vår mission är att bidra till utveckling genom att få förändringar att hända.

 

Ansvar - Vi sätter människan i fokus

Vi tror på individens förmåga och att värdet skapas i relationer med våra medmänniskor. Vi vill också skapa förutsättningar för hållbarhet i kundens uppdrag och bidra till ett samhällsansvar. För oss är ledarskapet situationsberoende, bygger på självkännedom och att man vågar vara sig själv.

Effektivitet - Vi har kraft att driva och kunskap att nå mål

Vi anser att det är viktigt att våga testa gränserna och utmana sig själv för att utvecklas. Vår drivkraft är att möjliggöra framdrift; när våra kunder lyckas med hållbara förändringar och utvecklas, då har även vi lyckats.

Dialog - Vi är lyhörda och öppna

För oss innebär varje uppgift en ny utmaning och att anpassa sig till nya förhållanden. I en komplex värld kan ingen ha alla svar. Därför tror vi på ett prestigelöst, jämställt och jämlikt förhållningssätt och sätter kundens intressen framför våra egna.

Samverkan - Vi vet att 1+1=3

Vi anser att den starkaste kraften uppnås genom att få människor att samverka. Relationer är dörröppnare för ny kunskap och nya samarbeten. Att bygga relationer är en långsiktig process som bygger på tillit. Därför är det även centralt att vi vårdar våra och varandras relationer och befrämjar hälsa och välbefinnande.

Xmentor är ISO-certifierade

Xmentor är certifierade för kvalitet, miljö och informationssäkerhet enligt ISO 9001, 14001 och 27001.  

För att säkerställa att vi lever upp till våra kunders, konsulters och leverantörers förväntningar och krav, genomgår vårt ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom interna och externa revisioner.

Xmentors personuppgiftspolicy

Xmentor Management AB har åtagit sig att skydda din integritet och skydda dina personuppgifter. På den här sidan hittar du information om vilka personuppgifter Xmentor Management AB samlar in och hur de används och skyddas. Om du tillhandahåller Xmentor Management AB personuppgifter om andra individer (till exempel dina kollegor), vänligen hänvisa dem till denna personuppgiftspolicy.

Policyn är uppdelad i två områden: