Våra konsulter

Xmentors konsulter har lång erfarenhet som projekt- och förändringsledare. Tack vare konsulternas varierande bakgrunder i form av utbildning och yrkeslivserfarenhet kan Xmentor erbjuda behovsanpassat stöd och ledarskap. Vi erbjuder helt enkelt den konsult som bäst passar för uppdraget.
Här kan du läsa mer om vad var och en av våra konsulter kan erbjuda.

Anders Bergqvist

Anders Gräsberg

Anders Olofsson

 

Catharina Holm

Håkan Anderskär

.

Håkan Mörtsell

Inge Hansson

 

Jennie Nordentjell

Johan Lindahl

Jonas Strömbäck

Karl Afzelius-Alm

Kenth Carlsson

Lars-Erik Lindgren

Lars Gräsberg

Lennart Johannesson

Mattias Hult

Per Kilman

Peter Olsson

Peter Tångberg

Sofia Norén

Susanne Wiik