Våra konsulter

Xmentors konsulter har lång erfarenhet som projekt- och förändringsledare. Tack vare konsulternas varierande bakgrunder i form av utbildning och yrkeslivserfarenhet kan Xmentor erbjuda behovsanpassat stöd och ledarskap. Vi erbjuder helt enkelt den konsult som bäst passar för uppdraget.
Här kan du läsa mer om vad var och en av våra konsulter kan erbjuda.

Anders Bergqvist

Anders Gräsberg

Anders Olofsson

 

Catharina Holm

Dan Andersson

Dan Kihlström

 

Emma Balderud

Håkan Anderskär

.

Håkan Mörtsell

Inge Hansson

 

Ingvar Gräsberg

Jennie Nordentjell

Johan Lindahl

Jonas Strömbäck

Kenneth Huss

Kenth Carlsson

Lars Gräsberg

Lennart Johanesson

Mattias Hult

Per Kilman

Sofia Nordentjell

Sofia Norén

Susanne Wiik