Våra ramavtal

 

Vi har avtal med många intressanta kunder och samverkantspartners.
Nedan finner du några av våra just nu aktiva avtal.

 

Trafikverket

Ramavtal Specialister Trafikstyrningssystem Järnväg

CSN

Ramavtal IT- och managementkonsulter

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Ramavtal avseende konsulttjänster

IUC Stål & Verkstad

Ramavtal avseende konsulttjänster

Trafikverket

Ramavtal avseende konsulttjänster inom Trafikledning område projektledning och verksamhetsutveckling

Stockholms Stad

Ramavtal via Bouvet Public Skills: Konsulttjänster digitalisering och informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Ramavtal via Straterno – Konsulttjänster inom krisberedskap och civilt
försvar

Trafikverket

Ramavtal via Combitech: Myndighetsgemensam upphandling inom krisberedskapsområdet för Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och LFV

Trafikverket

Ramavtal via Savecore: IT-infrastruktur

Tullverket

Ramavtal IT-konsulttjänster

Kammarkollegiet

Ramavtal via Bouvet Public Skills: Programvaror och tjänster – Vård Skola Omsorg

Workforce Logiq

Upphandlingsportal för ramavtal med bl.a. SL, Vattenfall, AGA, ASSA Abloy, Sv Bostäder, Kronofogden, SEB, SJ, Trafikförvaltningen Region Stockholm, Sthlm Exergi, Skatteverket, Sthlm Stadshus AB.

TransQ prekvalificering

Projektledning

Managementkonsulttjänster

Järnvägsbyggnadstjänster

Jönköping Energi AB

Ramavtal konsulttjänster gällande Management, Marknad,
Miljö, Produktion och Hållbarhet

Xmentor är ISO-certifierade

Xmentor är certifierade för kvalitet, miljö och informationssäkerhet enligt ISO 9001, 14001 och 27001.  

För att säkerställa att vi lever upp till våra kunders, konsulters och leverantörers förväntningar och krav, genomgår vårt ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom interna och externa revisioner.