Jesper Olsson

Konsult inom projektledning, riskanalys, kvalitetssäkring, organisationsutveckling och utbildning

Jag har en bred näringslivserfarenhet inom projektledning från sektorerna energi, IT-telekom, industri, offentlig sektor, bank och finans. Jag har mer än 20 års erfarenhet som konsult av att leda förändringsarbete inom organisationer i både privat och offentlig sektor. Den erfarenheten kompletteras med 10 års chefs- och ledarerfarenhet som officer i Försvarsmakten.

Med mig i bagaget har jag också en certifiering inom PMP®, Project Management Professional vid PMI® Project Management Institute, Pennsylvania, US.

Jag har arbetat som instruktör vid internationella utbildningar i projektledning sedan 2001. Jag är van utbildare av projektstyrningsstandarder och modeller såsom PMI, PROPS/XLPM, PRINCE2, PPS: Metoder som Critical Chain, agil utveckling och tekniker som WBS, nätverksplanering, Earned value management. Jag är en engagerad och van utbildare med fler än 200 genomförda kurstillfällen i ledarskap och projektledning inom offentligt och privat näringsliv.

Motto: ”Carpe diem!”

Kontakt: 070-188 11 22, jesper.olsson@xmentor.se

Nya ramavtal för 2022 – Region Värmland

Nya ramavtal för 2022 – Region Värmland

Ett nytt år med nya möjligheter och därför vill vi stolt dela med oss av det senaste tillskottet av vunna ramavtal, denna gång mot Region Värmland för konsulttjänster inom Analys och processtjänster samt IT och kommunikation! Region Värmland bildades den 1 januari...