Det finns idag ingen som kan undvika att se eller höra att vår planet behöver en miljömässig positiv förändring om vi ska kunna överleva tillsammans. En del säger att det ”är kört”, andra att vi har tid kvar att vända den negativa utvecklingen med temperaturökningar, smältande isar, torka, storbränder och de folkförflyttning och krig som följer.

För min egen del och för oss inom Xmentor måste vi tro på att det finns en ljusning i klimatet och att vi alla vill verka för att delta i det förändringsarbete som krävs för att komma ut ur den negativa klimatspiral som vi är inne i. Det behöver inte vara vetenskapligt bevisat att vi är på fel väg – oavsett vad forskarna säger så kan vi tillämpa ”försiktighetsprincipen” och med alla medel motverka en negativ klimatutveckling.

Inom Xmentor har vi sedan 15 år tillbaka försökt att medverka till en bättre värld genom hjälpinsatser på Sri Lanka i form av ekonomiskt stöd till sjukhus, skolor och till att återuppbygga regnskogen. Nu tar vi ytterligare ett steg i vårt hållbarhetsarbete och arbetar aktivt med Agenda2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, både i vår interna och externa verksamhet.

Hur arbetar vi konkret med Agenda2030?

  • Vi utbildar oss inom ämnet. Bl.a. har vi haft en informatör från svenska organisationen för FN:s utvecklingsprogram, UNDP, hos oss på Xmentor. Vi fick information om de globala målen och arbetade med att konkretisera hur vi kan bidra till att målen uppnås.
  • Vi tar in lämpliga mål i vårt interna ledningssystem avseende bl. a. hälsa, motion, hållbart resande, jämställdhet och alla människors lika värde.
  • I våra kunduppdrag, redan i offertfasen, ska få in hållbarhetsfrågorna i samarbete med kunden på något sätt. Har kunden ett redan utvecklat hållbarhetsprogram? Då är saken enkel. Om inte bidrar vi gärna till att identifiera lämpliga områden ur de 17 globala målen och försöker få med kunden på att dessa ska genomsyra vårt projekt.

Vi hoppas nu att du som läser detta också fördjupar dig i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och försöker se vad du kan göra i din omgivning. Det behöver inte vara några ”stordåd” bara vi tillsammans förändrar en liten del i positiv riktning så att trenden vänds och pekar på ett långsiktigt hållbart samhälle.

Av: Kenth Carlsson, managementkonsult på Xmentor Management