Smarta städer är en branschöverskridande mötesplats med det senaste inom utvecklingen av framtidens smarta, uppkopplade och hållbara städer. Mässan gick av stapeln 29-30 november i Kistamässan.

Vad är en Smart Stad?

Begreppet Smarta Städer är nytt, så pass nytt att det inte finns någon enhetligt definition av det. Det finns en rad olika definitioner och några av dem ser ni nedan. Gemensamma nämnare som man kan se är hållbarhet, uppkoppling och livskvalitet.

 En smart hållbar stad är en innovativ stad som använder informations- och kommunikationstekniker (IKT:er) och andra medel för att förbättra livskvaliteten, effektiviteten hos stadsfunktioner och tjänster och konkurrenskraften, samtidigt som den säkerställer att den uppfyller nuvarande och framtida generationers behov med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

UNECE and ITU, October 2015

I de smarta städerna skapas bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata.

Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige

Hur bidrar Xmentor till den Smarta Staden?

Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige, avslutade sitt öppningsanförande av Smarta Städer med uppmuntran att ”Vi vill ha förändring, det är därför vi är här!”. Och ett starkare berättigande av Xmentors deltagande på mässan kunde vi knappast ha fått.

Xmentors syfte är att hjälpa företag och organisationer att genomföra just förändringar. Vi tar ett helhetsansvar för ledningsprocessen vid förändringsarbete och möjliggör därmed att våra kunder kan fokusera på att utvecklas. Och när våra kunder fokuserar på att utvecklas, det är då de bidrar till den smarta staden.

Vad tar vi med oss inför framtiden?  

Smarta-städer-xmentor

Henrik Smedberg, en av våra Xmentorkonsulter på plats på mässan, vad tar du med dig från Smarta Städer?

– Det jag inom teknikområdet tar med mig är framförallt en ny radiostandard för mätvärdesinsamling, sensorer, etc. Denna är benämnd LoRa och som är en extremt energisnål och säkerkommunikations-standard. Öresundskraft och Stadshubbsalliansen höll en intressant föreläsning om denna nya teknik. Stadshubbsalliansen består idag av 40-50 kommuner och som kommer att rulla ut denna teknik.  Öresundskraft ser detta som grunden i en smart stad för funktioner med en robust och säker digital kommunikation. LoRa är en öppen standard för alla typer av aktörer och vi kommer att se många typer av utrullningar inom många samhällsnyttiga sektorer.

Spännande! Något ytterligare som du vill lyfta fram?

– Ja, ett annat område som är av stort intresse är säkerheten kring den Smarta staden. I och med att allt blir uppkopplat och mycket data och information blir tillgängligt så ökar också säkerhetsriskerna. Här finns det mycket att göra inför framtiden. En slutsats är att de största säkerhetsriskerna har vi sannolikt inte identifierat ännu… Etik kommer också att vara en viktig faktor att ta hänsyn till.