Compare vinnare för satsningen DigitalWell Arena

Compare har, tillsammans med 13 regionala aktörer däribland Xmentor, vunnit Vinnovas tävling – Vinnväxt för satsningen DigitalWell Arena!

Compare är ett värmländskt kluster som samlar företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets. Xmentor ser det som självklart att vara en del av detta kluster.

Storsatsning på digitala hälsotjänster i Värmland

Satsningen DigitalWell Arena handlar om en 10-årig finansiering i syfte att bygga en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster. Totalt handlar det om 148 miljoner kronor som gör det möjligt att sätta fokus på att få till nya innovations- och kompetenssatsningar med såväl regionala, nationella och internationella aktörer.

– Det här är ett kvitto på Värmlands styrka som ett nav för innovation och utveckling inom digitala hälsotjänster, säger Jeanette Köster, ansvarig Digital innovation på Compare. Finansieringen gör att vi kan flytta fram positionerna och locka fler företag med spetskompetens att etablera sig i vår region. Satsningen är en katalysator för både tillväxt och att locka digital kompetens till Värmland.

14 parter tillsammans i Värmland

Bakom initiativet DigitalWell Arena står Compare, Region Värmland, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Karlstad El & Stadsnät, RISE Service Labs, MSB, Tieto, CGI, Nordic Medtest, Effect Management och Xmentor Management.

Stort grattis till Compare och oss på Xmentor som får vara en del av att utveckla Värmland i denna digitala riktning!

Läs mer på Compares hemsida: https://www.compare.se/nyhet/digitalwell-arena-ar-vinnvaxt-vinnare/