Alla företagsledare håller väl med om att det är viktigt att attrahera och behålla engagerade medarbetare. Men tyvärr har många arbetsgivare svårt att förstå vad som motiverar medarbetarna, något som får negativa konsekvenser och gör det svårt att driva såväl förbättringar som förändringar.

Chefen spelar en avgörande roll för hur vi trivs på arbetsplatsen. Undersökningen Happiness (2015) från Wise Group visar att 45 procent ville byta jobb på grund av chefen. Anledningen till missnöjet kan vara dels bristen på feedback, att man inte blir sedd och att ens behov inte tillgodoses, dels otydlighet kring ens egna roll, att man inte känner att uppgifterna är meningsfulla eller bidrar till organisationens högre målsättning. Så hur kan man då stärka sitt ledarskap och få nöjdare medarbetare?

Kultur och ledarskap går hand i hand

Man måste förstå att kultur och ledarskap går hand i hand och att kulturen påverkas av ledarskapet. En stark företagskultur kännetecknas av medarbetare som trivs, är produktiva och som tar individuellt ansvar för sina resultat. Kulturen sitter inte i väggarna utan det är människorna som bär kulturen. Omvärlden är inte konstant så därför kan inte organisationen vara det heller. Varken förbättringsarbete eller förändringsprojekt kan drivas som separat projekt utan måste vara en del av den dagliga kulturen.

För att lyckas krävs ett tydligt ledarskap som kommunicerar företagets målsättningar och visioner och som jobbar med ständiga förbättringar. Allt för ofta vet inte den högste chefen vad som händer längst ner i organisationen. Det som krävs är att den högsta chefen inte bara pratar med mellancheferna utan med alla på företaget. Ett lyckat exempel på detta är IKEA:s grundare Ingvar Kamprad som besökte sina lager för att se hur de kunde optimera och göra det enklare att packa lastbilarna. Detta ger dig som chef ett ökat förtroende, vilket är oerhört viktigt för att bygga en framgångsrik strategisk grund. Att kommunicera och leva sin vision är jätteviktigt. Såväl chefer som medarbetare måste dela en gemensam vilja att nå samma mål – annars går det inte att genomföra förbättringar eller förändringar. Är mål och visioner otydliga kommer personalen att agera utifrån vad de själva tror är bäst.

Det räcker inte bara med strategier och mål

Ett strategiarbete eller ett förändringsarbete som inte tar hänsyn till företagets kultur är dömt att misslyckas. Man måste komma ihåg att det är människor man jobbar med och vi styrs mycket mer av känslor än logiskt tänkande. Det ligger alltså en hel del i begreppet ”Culture eats strategy for breakfast”. Företagets kultur handlar om värderingar, attityder och de känslor man har för företaget. Att till exempel sälja datorer kan många företag göra, så varför ska medarbetaren välja att stanna kvar i just ditt företag? Något som många ledare glömmer bort är att kommunicera företagets ”varför”. Det är just detta som företag som Google och Apple är duktiga på. Där väljer man att jobba för företagen för att få befinna sig i en innovativ miljö som förändrar framtiden, inte för produkterna eller tjänsterna de säljer. Om du som chef lyckas promota företagets ”varför” kommer du attrahera personer med rätt kompetens som också väljer att stanna.

Statistiken visar att värderings- och kulturdrivna företag går betydligt bättre än andra. I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteenden blir företagskulturen viktig. Vi vill jobba och samarbeta med de företag som har samma värderingar som oss. Den digitala utvecklingen har redan förändrat våra affärsmodeller och organisationsstrukturer, vilket ställer krav på företagets förmåga att förändra sig och jobba mer flexibelt och innovativt. Organisationer med ett entreprenörstänkande och en stark företagskultur står idag högt på önskelistan för unga talanger.

Figur 1: Ett isberg påverkas av vind och av strömmar. Blåser vinden motsatt strömmarna kommer isberget ändå att förflytta sig med strömmarna. Samma sak med strategi och kultur. Om inte kulturen är i samklang med strategin kommer strategin få det mycket svårt att lyckas.

Att ha en god företagskultur är en förutsättning för att lyckas med företagets strategi. Det går inte att göra tvärtom. Ofta lägger man mycket tid på att göra genomtänkta strategier, men saknar verktygen för att jobba med det dagligen. Det gäller att bryta ner strategin i tydliga beteenden som blir en del av den dagliga agendan och kulturen. Först då kan man jobba långsiktigt med företagets mål.

En slutsats att dra av detta är att arbetsgivare med ett starkt ”varför” får medarbetare som är där för sin egen skull och för att de vill vara i det sammanhanget. Medarbetare som är starkt motiverade och vill bidra till helheten. Organisationer har med andra ord mycket att vinna genom att söka svaret på sitt ”varför”.

Så här gör du för att utveckla en stark företagskultur

  • Hitta ditt ”varför”. Det är oerhört viktigt att ha en tydlig vision med ett högre syfte som alla inte bara kan förstå, utan känna och tro på och som fungerar som en ledstjärna på företaget. Passar medarbetarens värderingar in i företagskulturen? Tänk på att rekrytera smart och knyt till dig människor som delar företagets värderingar. 
  • Skapa en tydlig ansvarsfördelning och led med värderingar. På så sätt kan människor få större handlingsfrihet men ändå agera med bolagets värderingar i ryggmärgen.
  • Jobba med förändring som en naturlig del av det dagliga arbetet och utmana invanda arbetssätt. Vad händer om ni börjar arbeta på ett annat sätt?

Författare: Peter Tångberg, Konsult inom förändringsledning