Nästa vecka, den 2-3 april, arrangeras DigiGov av SKL i samarbete med Regeringen. Digigov är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering.

För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.


För oss på Xmentor är det självklart att vara del av denna dialog! Vi är för andra året i rad en av utställarna och under lunchen på tisdagen kommer vi även hålla så kallade ”rundabordssamtal” på temat ”Förändring krävs för att lyckas med Digitalisering!”.

Xmentors konsulter Inge Hansson och Peter Olsson kommer att hålla i dessa samtal. Vad kommer ni att dela med er av vid bordet?

Digitalisering har varit mycket en teknisk utveckling. Under denna lunchtimma kommer vi istället att diskutera hur vi säkrar värde i organisationen och för medborgarna; varför ska offentlig sektor fokusera på informationsflödet och att det synliggörs?

Varför ska mässdeltagarna besöka just Xmentor bord?

Vi kommer att diskutera och klargöra vilka värden och förnyelse som vi kan nå med digitalisering och modern teknik. Digitalisering är en förutsättning för utveckling av offentlig verksamhet då vi hela tiden nås av krav på effektivisering och nya förväntningar. Målet är att skapa en verksamhet som är anpassningsbar till såväl användarbehov som regulatoriska krav.

Vad kommer deltagarna att ta med sig efter diskussionen?

Efter vårt samtal ska vi alla ha fått inspiration till att skapa Värde och Förnyelse i våra respektive verksamheter. Ett nytt synsätt på organisationens informationstillgångar och möjligheter till att få effektivare tjänster.

Vad kan deltagarna börja applicera direkt efter samtalen?  

Digitalisering utvecklar och effektiviserar verksamheternas processer. Efter vårt samtal kommer vi förhoppningsvis att ha nya idéer för hur vi lyckas med vår digitalisering. Införa informationsägarskap för att höja tempot i verksamhetsprocesserna samt säkra kvalitet och lagefterlevnad.

Tycker du också att detta låter intressant? Kom och gör oss sällskap 2-3 april i Kistamässan!

Läs mer om mässan, konferensprogram m.m. här.

Xmentor – vi får förändringar att hända.

Digigov-Xmentor