CoClass förändringsledning och digitalisering

Xmentor Management och Sweco genomförde ett partnerseminarium i Stockholm den 8 februari 2018.
Syftet var att sprida erfarenheter från Xmentors och Swecos mångåriga arbete med digitalisering inom anläggningsövervakning på Trafikverket, samt att öka den generella kunskapen kring Coclass och dess fördelar och brister.

I ett större perspektiv handlar strukturerad datahantering och klassificering om ett stöd för att kunna jobba effektivare och därmed öka tillgängligheten på exempelvis tågtrafik.

Lars Gräsberg, Xmentor, och Olle Olofsson, Sweco, delgav erfarenheter från gemensamma projekt där klassificering genom BSAB (föregångare till Coclass)använts. Erik Häggström från Sweco berättade om definitioner och innehåll i Coclass medan Mikael Törnqvist beskrev hur man arbetar för att föra in klassificering på Trafikverket.
Seminariet var välbesökt, föredragen intressanta och frågeställningar med initierade diskussioner pågick länge.
Det är viktigt att lyfta sig från vardagens arbete och gemensamt försöka tyda omvärlden och framtiden  – det var också här de flesta diskussionerna förelåg. Vi kommer att behöva förändra vårt IT-användande och ställa nya krav på utveckling av IT-system – det handlar mer om nytta än teknik.

Xmentor arbetar i många partnerskap med förändringsledning som fokus. Coclass är en klassificeringsmodell där tillämpning/användande ger möjligheter till avancerad datainsamling och prediktiva analyser.