Den lankesiske regnskogsforskaren och systemekologen Ranil Senanyake är en mycket god vän till Xmentor Managements grundare Ingvar Gräsberg. På sin resa till Sydamerika stannade Ranil till i Sverige och därmed fick Xmentor en möjlighet att anordna en föreläsning med professorn.
Under rubriken Maintaining sustainability by capitalizing Ecosystem Services föreläste Ranil för inbjudna deltagare på Naturum Värmland.
Ranil tog upp den klimatproblematik som i dag, trots skeptiker, är ett faktum. Han presenterade ren fakta, somlig var helt ny för åhörarna medan annan tog dem tillbaka till mellanstadiet – som kunskapen om fotosyntesen. Växterna absorberar ljusenergi och med hjälp av främst klorofyll omvandlas vatten och koldioxid till socker och syre.
– Det är växterna som ser till att vi existerar. Utan syre kan vi inte leva, konstaterade Ranil.
Men skogarna skövlas och ekosystemen förstörs vilket innebär att det produceras mindre syre. Samtidigt förbrukar vi mer och mer syre i takt med att det byggs fler industrier och fler bilar. Snart använder vi mer än vad naturen hinner skapa, ekvationen går inte ihop. Det är dags att naturens arbete slutar vara gratis. Vi måste sätta ett värde på det och låta det kosta. Detta är så kallat Ecosystem Services – ES. Det handlar i grunden om att mäta hur mycket syre ett träd producerar och sedan ta betalt för det. Syret blir en produkt – en fotosyntetisk biomassa. Följden blir en tillväxtekonomi och dämpade effekter av klimatförändringarna.

 

Ranil är systemekolog och har arbetat i stora delar av världen med att restaurera och återskapa ekosystem. Han har grundat termen Analog forestry. Enkelt innebär det att ett ekosystem återställs genom att plantera träd och växter som bevarar och passar in i det ursprungliga ekosystemet, från microorganismer till fåglar. Samtidigt ska den nya skogen innebära en ekonomisk pch produktiv vinning för människorna som bor och verkar i den.

Max Hansson undervisar i och forskar på lärande om klimatrelaterade risker i Sverige, Europa och världen. Han introducerade Ranils föreläsning med skrämmande men intressanta fakta om utsläpp, global uppvärmning och om hur moder natur faktiskt mår.
Max arbetar på Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet och han arbetar även med olika klimatprojekt i Myanmar och Sri Lanka.