Nu är det återigen dags för årets stora mötesplats för samhällsfrågor – Almedalsveckan 2019. Xmentor Management är självklart med på plats för att trendspana, omvärldsbevaka och skapa nya möten.

Reportage i Dagens Industri

I år har vi valt att ha ett annonssamarbete med Dagens Industri och i torsdagens tidning har Xmentor med en artikel på temat Energi och Hållbarhet. Fokus i artikeln ligger på den stora energiomställning som världen står inför. Huvudbudskapet är att det pratas mycket om tekniken men den största förändringen handlar om ett ändrat beteende och ett ändrat arbetssätt. Detta är också den i särklass största utmaningen för energibranschen menar förändringsledarna Jennie Nordentjell och Lars Gräsberg på Xmentor Management om i artikeln ”Individen – nyckeln till förändring” som publiceras i Dagens Industris temabilaga torsdag 4/6.

20 års erfarenhet av infrastruktur och energi

Vi på Xmentor har under tjugo års tid arbetat med infrastruktur- och energisektorn med allt från att införa nya system till större organisationsförändringar. Det vi ser nu är att energibranschen måste göra en förflyttning till det mer hållbara samhället samtidigt som kompetens måste behållas kring det befintliga. Detta kommer kräva att det byggs upp parallella infrastrukturer vilket innebär en stor förändringsresa för denna grupp av verksamheter.

”I takt med att ovan förändringar genomförs så ökar också fokus på frågor kring säkerhetsskydd, integritet och informationssäkerhet. Då gäller det att hitta nya affärsmodeller, anpassa lagar och inte minst säkerställa att befintlig infrastruktur kan hanteras parallellt med uppbyggnad av det nya”, menar Lars Gräsberg.

Hur ser era utmaningar och behov ut?

Hur påverkas er organisation av energiomställningen? Är ni förberedda för att hantera er förändringsresa? Vi finns som sagt på plats i Almedalen så vill ni rådgöra eller diskutera era utmaningar och behov så ta kontakt med oss på Xmentor Management!