Region Jönköpings län har tecknat ett nytt ramavtal för IT-konsulttjänster med bland annat Xmentor för att säkra framtida behov av en flexibel, tidsbesparande och kostnadseffektiv försörjning av IT-konsulttjänster. Region Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag och har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt. IT-centrum är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län med det samlade ansvaret för regionens IT-verksamhet.

Xmentor är stolta över att knyta ytterligare ett ramavtal till oss genom denna tilldelning. Det är inom område ”Strategi och Ledning” som vi fått tilldelning och exempel på uppdragsroller som kommer ropas av från detta ramavtal är IT-strateg, Verksamhetsarkitekt/-modellering, Kvalitetssäkrare, Mentor, Enterprise arkitekt, Projektledare och Testledare.

I detta ramavtal samarbetar Xmentor med vår samverkanspartner QinMind. QinMind ett konsultbolag med seniora konsulter med lång erfarenhet inom kvalitetssäkring och testledning från bland annat sjukvårdssektorn och life science/biotechbranschen.

”Vi på QinMind är väldigt glada och positiva till att det goda samarbetet med Xmentor fortsätter och att vi tillsammans framöver kan bidraga till de olika verksamheterna inom regionen.” Johan Hanze, Konsultchef QinMind AB. 

Även vi på Xmentor är mycket positiva till bolagssamverkan och ser det som en ypperlig möjlighet att bredda vårt nätverk och samtidigt förstärka vårt erbjudande gentemot våra kunder.

Läs gärna mer om QinMind och Region Jönköpings län på deras respektive hemsida.