Igår gick Xmentors livesända lunchwebbinarium av stapeln och fokus för dagens agenda var stora projekt där det finns ett tydligt förvaltningsobjekt som verksamheten ska ta emot.

Forskningen har länge visat på att en stor del av förändringsprojekt eller transformationer misslyckas och ofta ser man statistik på att ungefär 70% av alla förändringsprojekt misslyckas. Vad man menar, med att de misslyckas, är att få satsningar går i mål med ursprungligen förväntat resultat och/eller att förändringen inte blir bestående.

Sedan Xmentor grundades 1999 har vi jobbat med förändringsledning i stora och små projekt. Många gånger med ett helhetsperspektiv för att leda komplexa förändringsprojekt där förändringen påverkar organisation, verksamhetsprocesser och teknik. En central del i Xmentors modell för förändringsledning är att de delar av verksamheten som berörs av förändringen tidigt är med och kravställer och att man som en del i förändringsprojekt säkerställer mottagning och förvaltning.

Xmentor har genom åren utvecklat förvaltningsmodeller för att just säkerställa mottagandet i förvaltningsorganisationen och i detta webbinarium delade Xmentors konsulter med sig av sina erfarenheter inom området:

Det är lätt att inse att stora byggprojekt kräver samordning, men det är inte uteslutande stora projekt som innebär att mottagningen ska bli en utmaning, säger Anders Bergqvist, en av Xmentors experter på förvaltning, och fortsätter: Om projektets resultat i stället får påverkan på många personer och / eller organisationer så krävs också noggrann hantering för ett lyckat mottagande. Jag menar att inför varje mottagande finns det några övergripande frågor som man måste söka svar på:

Vill ni veta mer om hur man säkerställer ett lyckat mottagande i den befintliga verksamheten?

Ta då del av vår inspelade version av vårt webbinarium genom att klicka på filmen nedan.

Stort tack till proffsiga Dprod i Arvika för ert engagemang och inspelningen i coronasäker miljö!