Den 17:e oktober drog Xmentor fullt hus när vi bjöd in till vårt årliga seminarium på temat förändringsledning. I år firar Xmentor dessutom 20 år och drygt 130 kunder, affärskontakter och andra hangarounds närvarade under en eftermiddag och kväll för att fira, inspireras och nätverka.

Peter Olsson, VD sedan maj i år, tillsammans med vice VD Jennie Nordentjell och två av Xmentors mest rutinerade konsulter Kenth Carlsson och Susanne Wiik inledde kvällen med en kort återblick och tidsresa över de 20 år som gått sedan Xmentor grundades.

”Xmentors modell har visat sig vara lika framgångsrik nu som då”, konstaterar Kenth Carlsson, konsult i Xmentor sedan 2001. ”Kombinationen av Xmentors varumärke och våra konsulters egen drivkraft, det gör oss unika”.

Susanne Wiik, som varit del av Xmentor sedan 2003 instämmer; ”Speciellt roligt har det varit i uppdrag med analys och förändring av processer och flöden, där vi tillsammans med berörd personal i verksamheten beskriver ett nuläge och föreslår ett önskat börläge. Det är när vi samverkar och involverar medarbetarna som vi möter förankring, engagemang och förväntan inför kommande möjligheter istället för motstånd och rädsla inför förändringen. Det är häftigt!”

Peter Olsson fyller på: ”Vi ser tydligt att bolagssamverkan ligger helt rätt i tiden. Våra kunder efterfrågar helhetslösningar i allt större utsträckning och här krokar Xmentor arm med våra samarbetspartners och erbjuder kompletta lösningar. Tillsammans skapar vi ett betydligt större värde än om vi agerar enskilt.”

Under kvällen inspirerades vi även av Karlstadbördige föreläsaren, författaren och husfilosofen Klas Hallberg. Klas ägnade 90 minuter åt att försöka lära oss att ”hedra mysteriet” och hur vi genom effektivare förändringsledning kan få ut mer av vardagen.

– ”Jag upplever att vi till stor del urskiljningslöst försöker styra upp, kontrollera, förstå det mesta i vårt liv och jag tror i grunden det är bra att vi försöker få ordning på tillvaron. Problemet är när vi ger oss på sånt som är svårt att ta kontroll över, eller att vi ibland är så bundna av olika målstyrningsprocesser, scorecards eller budgetar att vi helt enkelt struntar i att göra saker som inte passar med vår planering. Det kan bli väldigt omständligt, ineffektivt och dyrt”, säger Klas.

Vi konstaterar efter denna tänkvärda skrattfest att vi ska släppa våra ledstänger, våga ta mer risk i vardagen och ta oss an dagens utmaningar med ett ”beginners mind”. Efter dessa inspirerande sanningar fortsatte kvällen med mingel, mat och musik.

TACK Ingvar och Kjell-Arne för den briljanta idén att starta Xmentor för 20 år sedan, TACK alla kunder för det fina förtroendet att få arbeta tillsammans med er, TACK alla fantastiska konsulter som genom åren skapat värde hos våra kunder, TACK Klas för tänkvärda ord och framförallt – TACK till alla gäster som kom och gjorde vårt 20-årsjubileum till en sådan succé! Nu siktar vi mot 20 år till!

Foto: Mattias Hult, Xmentor Management AB.