Det är alltid lika kul när goda nyheter trillar in! 

”Härmed bekräftas att er anbudsansökan uppfyller kvalificeringskraven. Ni är därmed ansluten till det dynamiska inköpssystemet och kommer att få uppdrags/anbudsförfrågan vid varje tillfälle som IUC Stål & Verkstad har ett behov inom något av de aktuella kompetensområdena.” 

Vi är stolta över att kunna presentera att Xmentor är antagna inom följande områden: 

 1. Ny teknik
 2. Hållbarhet
 3. Effektivitet och produktion
 4. Kompetensutveckling
 5. Marknadsutveckling/försäljning
 6. Regional industriell utveckling
 7. Kommunikation

   

  IUC / Stål & Verkstad är en oberoende aktör och ett stort företagskluster i Värmland med bred kunskap om industrins utmaningar, behov och möjligheter.  Inom IUC / Stål & Verkstad finns en mängd olika företag som är behov av specialistkompetens och externt stöd. Vi är nu en del av detta genom att vi är godkända till det dynamiska inköpssystemet för konsulttjänster inom industriell utveckling. Eftersom vi nu är godkända leverantörer inom samtliga områden har alla företag inom IUC tillgång till att åberopa kapacitet som Xmentor kan svara mot! Du kan läsa mer om IUC / Stål & Verkstad på: https://iucstalverkstad.se/ 

  Behöver du också hjälp? Är ni i behov av konsult tjänster? Tveka inte att kontakta någon av oss på Xmentor: 

  https://www.xmentor.se/vilka-vi-ar/vara-konsulter/