Våra kunder

 

Här nedan finner ni ett urval av våra kunder och uppdrag.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

 

Ellevio

Pågående uppdrag…

SMHI

Pågående uppdrag…

EcoDataCenter

Pågående uppdrag…

Trafikverket

Pågående uppdrag…

Xmentor är ISO-certifierade

Xmentor är certifierade för kvalitet, miljö och informationssäkerhet enligt ISO 9001, 14001 och 27001.  

För att säkerställa att vi lever upp till våra kunders, konsulters och leverantörers förväntningar och krav, genomgår vårt ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom interna och externa revisioner.