UTBILDNING

Xmentor gör dig till Xpert på förändringsledning!

Xmentor Management är ett konsultbolag med 20 års erfarenhet av att framgångsrikt driva förändringsarbete. Vi genomför även utbildning i förändringsledning med fokus på metodik och ledningsprocess. Förändringsledning är verktyget som får organisationens vision, mål och strategi att bli verklighet.

Utbildningen riktar sig till dig som ska initiera och leda förändringsprojekt. En förändringsledare behöver både planera och leda i förändring, förstå hur människor reagerar i förändring samt hantera det oväntade.

Mål med utbildningen:

Utbildningen ger dig beprövade och konkreta verktyg samt insikter som du direkt kan använda i ditt eget förändringsarbete.

Kursinnehåll:

Vi kommer löpande att variera föreläsning med praktiska övningar.

  • Introduktion till förändringsledning och skillnad mot vanlig projektledning.
  • Rollen som förändringsledare.
  • Skapa en gemensam målbild för förändringen, leda i förändring samt målstyrning i förändringsprocesser.
  • Genomgång av förändringens olika delar baserat på Xmentors modell för förändringsledning och individens beteendemönster i olika faser.
  • Bemanna förändringsteam, roller, ansvar och processer.
  • Modell för uppföljning med hjälp av olika visuella verktyg.
  • Externa krav som kan påverka förändringen utifrån regler och rekommendationer runt kvalitet, hälsa, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
  • En verktygslåda för att driva och genomföra förändringsprojekt.
  • Förvaltningsmodell för att säkra bestående resultat och framdrift i vardagen med ständiga förbättringar.
  • Summering och reflektioner kopplat till deltagarnas kommande utmaningar.

Är du intresserad av att gå utbildning eller vill ha information om anpassad utbildning utifrån era behov? Använd formuläret nedan för en kontakt!

Målgrupp:

Alla som är ansvariga för eller ska genomföra förändringar och driva förändringsprocesser.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du agerat som projektledare eller verkat som chef.

Kurslängd:

2 dagar kl. 09.00 -17.00

Plats och datum:

Stockholm 1 – 2 april 2020

Kostnad:

12 000 kr exkl. moms per deltagare.

Kundanpassat:

Xmentor erbjuder även kundanpassad utbildning, kontakta oss för mer information.

Inge Hansson, inge.hansson@xmentor.se
Peter Olsson, peter.olsson@xmentor.se