Utbildning – ledningssystem inom informationssäkerhet

Vill du skydda ditt företags värdefulla information och säkerställa ett korrekt arbetssätt för informationssäkerhet?

Vi på Xmentor erbjuder utbildning inom informationssäkerhet och kan lära dig hur du får din verksamhet att arbeta utifrån risker och säkerställa effektiva processer för hantering av information.

Mål

Utbildningen ger deltagare kunskaper, färdigheter och verktyg för att framgångsrikt imlementera och hantera ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001. Genom utbildningen strävar vi efter att uppnå följande mål:

 1. Förståelse få en grundläggande förståelse för ISO 27001-standarden och dess principer för informationssäkerhet.
 2. Kompetens för ett riskbaserat arbetssätt. Du ska kunna identifiera, bedöma och hantera risker relaterat till informationssäkerhet i din organisation
 3. Förmåga att själv eller med stöd kunna styra arbetet med att implementera eller anpassa ditt ledningssystem för informationssäkerhet
 4. Kunskap om incidenthantering, ärendehantering, åtkomsthantering och effektiv styrning för att minska risker

Vi på Xmentor har gedigen erfarenhet från flera branscher, ledningsgrupper och förändringsresor inom IT. Oavsett om din verksamhet är en internationell koncern med 10 000 eller 100 anställda så har vi erfarenheten att kunna hjälpa dig och din verksamhet!

Innehåll:

 • Vad innebär standarden och vad är dess syfte?
 • Riskhantering
 • Ledarskap och engagemang
 • Strategi för risker och behov
 • Ständiga förbättringar
 • Mätning och utvärdering
 • Efterlevnad
 • Synergier med andra standarder
 • Framgångsfaktorer

En ISO 27001-certifiering är ett starkt bevis på att ditt företag tar informationssäkerhet på allvar. Detta ökar ert förtroende, ger konkurrensfördelar och öppnar nya vägar för affärsmöjligheter.

Om du vill veta mer kan du fylla i intresseanmälan nedan. Att göra en intresseanmälan är inte bindande.

Läs mer om Xmentor Management på vår hemsida.

Intresseanmälan