Konsult inom verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling och projektledning

Jag har lång erfarenhet av systemförsäljning och systemintegration i IT-branschen. Jag har arbetat med olika metoder för att i samband med förändringsarbete kartlägga och analysera flöden och rutiner, ansvar och roller.

Jag har också haft rollen som arbetsledare och projektledare i olika sammanhang. Dessa erfarenheter har jag nytta av i min roll som konsult inom verksamhetsutveckling hos företag och organisationer inom många olika branscher.

Motto: ”Se inte problem – se möjligheter!”

Kontakt: 0736-93 14 46, susanne.wiik@xmentor.se

Nytt ramavtal med SJ/TAPFIN

Nytt ramavtal med SJ/TAPFIN

Nytt ramavtal från och med 1 januari 2022 SJ för människor närmare varandra varje dag. I den förändringsresa som SJ-koncernen driver, sker stora investeringar för att möta framtidens krav på att resa mer hållbart och samtidigt kunna erbjuda resenärer en digital...

Nytt ramavtal med Trafikverket

Nytt ramavtal med Trafikverket

Xmentor har vunnit ytterligare ett ramavtal med Trafikverket Vi stärker vår långa och gedigna relation med Trafikverket genom tilldelningen av ytterligare ett tungt ramavtal; ramavtal för Specialister Trafikstyrningssystem Järnväg. Xmentor har haft tilldelning på...

Nytt ramavtal: MälarEnergi AB

Nytt ramavtal: MälarEnergi AB

Den 3:e april 1861 bildades Gaslysningsbolaget i Västerås. Då hade Mälarenergi fullt upp med att hålla de 40 nya gaslamporna lysande i Västerås. 160 år senare använder nästan 150 000 människor el från Mälarenergi för att lysa upp sina hem. Riktigt så långt tillbaka i...