Konsult inom förändringsledning

Jag har en utbildning som matematikekonom med inriktning logistik och kvalitet. Jag trivs i nya branscher och miljöer, med erfarenhet från bland annat pappersmaskiner, flyg och affärssystem.

Min ledarbakgrund är både med och utan personalansvar, men med det gemensamma att leda i förändring och mot en ökad struktur. Jag är en förändringsledare med stor tilltro till individens och
gruppens förmåga att skapa framgång, om rätt förutsättningar finns. Genom att lägga en stunds fokus på att skapa ett engagerat, effektivt team är min erfarenhet att vi lättare når våra uppsatta mål. Jag tänker utifrån ett processperspektiv och använder gärna workshops för att modellera processer, för att på ett effektivt sätt att dra nytta av samlad kompetens och skapa samsyn kring nuläge och önskat läge.

Hälsa och hållbarhet är stora intressen, som berikar min vardag. På fritiden är jag en entusiastisk
handbolls- & fotbollsförälder och yogalärare.

Motto: ”It’s not how hard you work; it’s how smart you work.”

Kontakt: 070-646 95 41, sofia.noren@xmentor.se

Är vi i grunden förändringsmotståndare?

Gemene man är för förbättringar och ständigt lärande och de flesta ställer sig positiva till förändring. Samtidigt så gillar gemene man komfortzonen och den tryggheten som det medför. Utåt sett är vi alltså för en förändring men innerst inne vill vi inte alltid ha...