Konsult inom förändringsledning

Jag har arbetat i olika organisationers ledningsgrupper sedan millennieskiftet och inom IT-branschen i mer än 10 år med mycket stort intresse för kvalité, teknik och tjänsteutveckling.

Som chef och samordnare i olika befattningar har jag stor erfarenhet av att arbeta med komplexa organisationer, och är van att bemöta olika intressenter då jag genomfört mina uppdrag inom förändringsledning och processutveckling. Jag är ITIL-certifierad i både version 2 och 3 och tillämpar flera olika projektmodeller samt har praktisk erfarenhet av att framgångsrikt införa kvalitetsstyrning, ITIL, ISO standards och förvaltningsmodellen pm3 i större organisationer

Jag har agerat projektledare för införande av ISO 20 000 – IT Service Management, men även verkat via olika forum för att i allmänhet digitalisera svensk offentlig sektor, via lagremisser och som Värmlands representant på SKL inom IT-utveckling.

Mitt fokus är förändringsledning med tyngdpunkt på digitalisering, där jag kan leverera tjänsteutveckling i en tid av transformation.

Fritiden kretsar mycket kring motion och löpning i synnerhet. Med boende intill Sveriges största sjö har båtar alltid varit en del av mitt intresse och många, långa dagar spenderas till sjöss.

Motto: Ha ett målfokuserat perspektiv utan att förringa detaljerna

Kontakt: 0706 – 56 27 50, peter.olsson@xmentor.se

Tredje tunnelprojektet för Anders

Tredje tunnelprojektet för Anders

Anders Bergqvist är idag inne på sitt tredje stora tunnelprojekt för Trafikverket. Med Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm i ryggen jobbar han nu i med Västlänken i Göteborg. Anders projektleder arbetet med styrning-och övervakning av säkerhetskritiska...

Tågtrafikens komplexitet

Tågtrafikens komplexitet

”I dagsläget går det inte köra tåg utan långa stopp från Sverige genom Danmark, Tyskland, Schweiz och vidare ner i Italien . Det låter enkelt men det är oerhört komplext” Jesper Olsson arbetar som konsult för Trafikverket där han är kvalitetsspecialist i ett uppdrag...

Säg hej till Per Kilman delägare och konsult

Säg hej till Per Kilman delägare och konsult

Vi säger hej till vår kollega och delägare Per Kilman 😃  Berätta gärna om din historia och dina uppdrag.Jag är utbildad Civilingenjör inom Industriell Ekonomi. Startade och drev två företag parallellt med mina studier. Förutom mitt intresse för...