Konsult inom förändringsledning

Jag har arbetat i olika organisationers ledningsgrupper sedan millennieskiftet och inom IT-branschen i mer än 10 år med mycket stort intresse för kvalité, teknik och tjänsteutveckling.

Som chef och samordnare i olika befattningar har jag stor erfarenhet av att arbeta med komplexa organisationer, och är van att bemöta olika intressenter då jag genomfört mina uppdrag inom förändringsledning och processutveckling. Jag är ITIL-certifierad i både version 2 och 3 och tillämpar flera olika projektmodeller samt har praktisk erfarenhet av att framgångsrikt införa kvalitetsstyrning, ITIL, ISO standards och förvaltningsmodellen pm3 i större organisationer

Jag har agerat projektledare för införande av ISO 20 000 – IT Service Management, men även verkat via olika forum för att i allmänhet digitalisera svensk offentlig sektor, via lagremisser och som Värmlands representant på SKL inom IT-utveckling.

Mitt fokus är förändringsledning med tyngdpunkt på digitalisering, där jag kan leverera tjänsteutveckling i en tid av transformation.

Fritiden kretsar mycket kring motion och löpning i synnerhet. Med boende intill Sveriges största sjö har båtar alltid varit en del av mitt intresse och många, långa dagar spenderas till sjöss.

Motto: Ha ett målfokuserat perspektiv utan att förringa detaljerna

Kontakt: 0706 – 56 27 50, peter.olsson@xmentor.se

Vi vill bli fler!

Vi vill bli fler!

Xmentor Management är konsultbolaget som arbetar med förändringsledning där organisation möter teknik. Vi realiserar den förbättringspotential som finns i alla verksamheter och skapar driv i förändringsarbetet. Vi gör detta genom att leda och hantera...

Ramavtal med Region Jönköpings län för IT-konsulttjänster

Ramavtal med Region Jönköpings län för IT-konsulttjänster

Region Jönköpings län har tecknat ett nytt ramavtal för IT-konsulttjänster med bland annat Xmentor för att säkra framtida behov av en flexibel, tidsbesparande och kostnadseffektiv försörjning av IT-konsulttjänster. Region Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag...

Nytt ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk

Nytt ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk

Xmentor har fått tilldelning på ett ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk för konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT. Statens Tjänstepensionsverk är en ny kund för Xmentor och blir ytterligare en i raden av myndigheter som vi har möjlighet att vara...