Konsult inom förändringsledning

Jag har arbetat i olika organisationers ledningsgrupper sedan millennieskiftet och inom IT-branschen i mer än 10 år med mycket stort intresse för kvalité, teknik och tjänsteutveckling.

Som chef och samordnare i olika befattningar har jag stor erfarenhet av att arbeta med komplexa organisationer, och är van att bemöta olika intressenter då jag genomfört mina uppdrag inom förändringsledning och processutveckling. Jag är ITIL-certifierad i både version 2 och 3 och tillämpar flera olika projektmodeller samt har praktisk erfarenhet av att framgångsrikt införa kvalitetsstyrning, ITIL, ISO standards och förvaltningsmodellen pm3 i större organisationer

Jag har agerat projektledare för införande av ISO 20 000 – IT Service Management, men även verkat via olika forum för att i allmänhet digitalisera svensk offentlig sektor, via lagremisser och som Värmlands representant på SKL inom IT-utveckling.

Mitt fokus är förändringsledning med tyngdpunkt på digitalisering, där jag kan leverera tjänsteutveckling i en tid av transformation.

Fritiden kretsar mycket kring motion och löpning i synnerhet. Med boende intill Sveriges största sjö har båtar alltid varit en del av mitt intresse och många, långa dagar spenderas till sjöss.

Motto: Ha ett målfokuserat perspektiv utan att förringa detaljerna

Kontakt: 0706 – 56 27 50, peter.olsson@xmentor.se

Nytt ramavtal med SJ/TAPFIN

Nytt ramavtal med SJ/TAPFIN

Nytt ramavtal från och med 1 januari 2022 SJ för människor närmare varandra varje dag. I den förändringsresa som SJ-koncernen driver, sker stora investeringar för att möta framtidens krav på att resa mer hållbart och samtidigt kunna erbjuda resenärer en digital...

Nytt ramavtal med Trafikverket

Nytt ramavtal med Trafikverket

Xmentor har vunnit ytterligare ett ramavtal med Trafikverket Vi stärker vår långa och gedigna relation med Trafikverket genom tilldelningen av ytterligare ett tungt ramavtal; ramavtal för Specialister Trafikstyrningssystem Järnväg. Xmentor har haft tilldelning på...

Nytt ramavtal: MälarEnergi AB

Nytt ramavtal: MälarEnergi AB

Den 3:e april 1861 bildades Gaslysningsbolaget i Västerås. Då hade Mälarenergi fullt upp med att hålla de 40 nya gaslamporna lysande i Västerås. 160 år senare använder nästan 150 000 människor el från Mälarenergi för att lysa upp sina hem. Riktigt så långt tillbaka i...