Konsult inom förändringsledning

Jag har arbetat i olika organisationers ledningsgrupper sedan millennieskiftet och inom IT-branschen i mer än 10 år med mycket stort intresse för kvalité, teknik och tjänsteutveckling.

Som chef och samordnare i olika befattningar har jag stor erfarenhet av att arbeta med komplexa organisationer, och är van att bemöta olika intressenter då jag genomfört mina uppdrag inom förändringsledning och processutveckling. Jag är ITIL-certifierad i både version 2 och 3 och tillämpar flera olika projektmodeller samt har praktisk erfarenhet av att framgångsrikt införa kvalitetsstyrning, ITIL, ISO standards och förvaltningsmodellen pm3 i större organisationer

Jag har agerat projektledare för införande av ISO 20 000 – IT Service Management, men även verkat via olika forum för att i allmänhet digitalisera svensk offentlig sektor, via lagremisser och som Värmlands representant på SKL inom IT-utveckling.

Mitt fokus är förändringsledning med tyngdpunkt på digitalisering, där jag kan leverera tjänsteutveckling i en tid av transformation.

Fritiden kretsar mycket kring motion och löpning i synnerhet. Med boende intill Sveriges största sjö har båtar alltid varit en del av mitt intresse och många, långa dagar spenderas till sjöss.

Motto: Ha ett målfokuserat perspektiv utan att förringa detaljerna

Kontakt: 0706 – 56 27 50, peter.olsson@xmentor.se

Tillsammans minskar vi glappet på framtidens arbetsmarknad

Tillsammans minskar vi glappet på framtidens arbetsmarknad

Många unga står idag utan jobb. Detta samtidigt som arbetsgivare runt om i Sverige vill anställa, men har svårt att hitta människor med rätt kompetens. Med en bättre matchning kan fler unga komma ut i arbete och arbetsgivarna hitta den kompetens de söker. Med...

Webbinarium: Ta makten över mottagningen!

Webbinarium: Ta makten över mottagningen!

Infrastruktur- eller IT-projekt? Ta makten över mottagningen! Efter 20 års erfarenhet av att säkerställa mottagningen av stora projekt, vet vi att det är svårt för organisationer att genomföra den förändring som krävs för att integrera den nya leveransen eller det nya...

Nytt ramavtal med Trafikverket – Styr och Övervakning

Nytt ramavtal med Trafikverket – Styr och Övervakning

Xmentor har en lång och gedigen relation med Trafikverket vilken nu ytterligare förstärks genom tilldelning av ett nytt ramavtal. Xmentor har fått tilldelning på ramavtalet för Konsulter inom Styr och Övervakning av Järnväg och Väg för Trafikverket Sverige. Bakgrunden...