Genomförande av systemintegrationslösningar med högt tekniskt innehåll

Jag har erfarenhet från ledande roller inom IT och kommunikation; offentligt och privat såväl som nationellt och internationellt. Jag har drivit införandet och utveckling av både administrativa och tekniska system. De senaste åren har jag fokuserat på styr- och övervakningssystem för komplexa anläggningar med fokus på datastruktur och teknik.

Min styrka ligger i att jag förstår strategin i teknikvalen, detta tack vare att jag både arbetat i kostym i ledningsrummen och arbetskläder i anläggningen.

Min fritid ägnar jag åt skogsbruk och husrenoveringar om jag inte tar en tur på motorcykeln.

Motto: ”Utveckling är att säga ja, när man egentligen vill säga nej.”

Kontakt: 070-691 05 55, olle.olofsson@xmentor.se

Nytt ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk

Nytt ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk

Xmentor har fått tilldelning på ett ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk för konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT. Statens Tjänstepensionsverk är en ny kund för Xmentor och blir ytterligare en i raden av myndigheter som vi har möjlighet att vara...