Konsult inom förändringsledning med inriktning på resursoptimering och strukturell verksamhetsutveckling

Som den matematiker jag är har jag alltid varit intresserad av komplexa problemlösningar. Jag brinner för utveckling och att genomföra förändringar på ett effektivt och humant sätt samt att behålla fokus på kunden under hela förändringsprocessen.

Jag trivs i nya branscher och miljöer och har erfarenhet både från näringslivet och från den offentliga sektorn. Min yrkeskarriär genomsyras av roller som innehåller ansvar för helheten, jag uppfattas av mina uppdragsgivare som en problemlösare och får uppdrag där komplexa samordningar och förändringsledning är centrala.

Min ledarbakgrund är både med och utan personalansvar och det gemensamma är att leda i förändring med fokus på struktur, resursoptimering och ökad ekonomisk styrning. Jag är en pedagogisk förändringsledare med stor tilltro till individens och gruppens förmåga att utvecklas. Jag trivs med att jobba tillsammans med stolta yrkesmänniskor som vill och kan och jag ser mig själv som ledare där jag skapar förutsättningar och rättar kursen fram till målet.

Mitt ledarskap kan beskrivas som strukturerat, målfokuserat och drivkraftigt kombinerat med empatisk grundsyn på människor.

Att utvecklas som medmänniska och individ får mig att må bra. Jag strävar efter ett holistiskt levnadssätt där kropp, själ, sinne och arbete är i harmoni. Det är roligt, lärorikt och jag har mycket kvar att lära mig om detta!   

Motto: ”Den starkaste drivkraften är viljan.”

Kontakt: 0722-14 76 92, lana.velicevic@xmentor.se

Vågar du ta beslut?

Att fatta beslut är en chefs viktigaste uppgift och upplevs som svårt av många. Beslut påverkar inte bara företagets överlevnad utan medför också starka reaktioner från medarbetare. Vad innebär det att ta olika typer av beslut och hur kan man hantera dem? Som chef...

Är du redo för en Värmlandskarriär?

Xmentor är ett av företagen som tillsammans med nätverket Ny i Värmland bjuder in till en after work i Stockholm torsdagen den 11 april. Temat är värmlandskarriärer och tillsammans med konsultfirmorna Technogarden och Elvenite samt advokatfirman Allians bjuder vi in...