Konsult i ledningsfrågor och förvaltning

Min utbildningsbakgrund är civilingenjör och officer. Jag har lång yrkeserfarenhet, varav cirka 15 år i ledande befattningar, främst inom IT-området (vd, teknisk direktör), både i privat och offentlig verksamhet.
Efter snart 15 år som konsult har jag stor erfarenhet av förstudier, förvaltningskoncept för stora organisationer och projektledning i stora uppdrag. Jag har också erfarenhet av chef att hyra, mentorskap och utredningar. Det kan också nämnas att jag med framgång har lämnat stöd till företag och organisationer i besvärliga ledningssituationer.

Under många år i ledande roller har jag upptäckt att det sällan är tekniken som gör att en verksamhet eller ett projekt går dåligt, det är bristen på mänsklig kommunikation och förståelse för varandra. Om vi lägger prestigen på hyllan och vågar ta upp det vi inte förstår och skapa en dialog – då är halva projektet i hamn!

Min fritid tas till stor del upp av familj och hus och en renovering av sommarstugan. Dessutom gillar jag att skriva. Nu senast som en av fem författare till Xmentors nya bok ”Den tillfälliga chefen” och lite eget romanskrivande också. Min största ”hobby” är dock som fritidspolitiker i Hammarö kommun.

Motto: ”Tala sanning, då behöver du inte komma ihåg vad du har sagt!”

Kontakt: 0703-82 35 33, kenth.carlsson@xmentor.se

Xmentor sommarpratar i KN Radio

Det är i år tolfte gången i ordningen för Företagssalongen som går av stapeln den 12 september på Stadshotellet i Karlstad. Företagssalongen är dagen då det värmländska näringslivet ses för mässa, möten och föreläsningar. ”Vi kan återigen tala om rekord. Det blir över...

Vågar du ta beslut?

Att fatta beslut är en chefs viktigaste uppgift och upplevs som svårt av många. Beslut påverkar inte bara företagets överlevnad utan medför också starka reaktioner från medarbetare. Vad innebär det att ta olika typer av beslut och hur kan man hantera dem? Som chef...