Konsult inom ledarskap, projektledning och HR

Jag är personalvetare med lång erfarenhet som chef i privat och offentlig verksamhet, varav sju år som personalchef. Jag är verksam som chef i organisationer som har tillfälligt behov av ledning.

Jag ger också stöd till chefer och specialister, främst i samband med förändringsprocesser. Min erfarenhet av ledningsfrågor gör mig också lämplig för ledning av större projekt.

Motto: ”Att veta det rätta och inte göra det är brist på mod.”

Kontakt: 0707-34 39 51, kenneth.huss@xmentor.se

Zooma ut för ett bättre ledarskap

Som konsult inom förändringsledning befinner man sig i ett läge där man ska agera som medlare mellan beställare och medarbetare. En utmaning där man ska verka för att möta många viljor. För att få det att fungera ställer det krav på arbetssätt där man rör sig mellan...