Konsult inom ledarskap, projektledning och HR

Jag är personalvetare med lång erfarenhet som chef i privat och offentlig verksamhet, varav sju år som personalchef. Jag är verksam som chef i organisationer som har tillfälligt behov av ledning.

Jag ger också stöd till chefer och specialister, främst i samband med förändringsprocesser. Min erfarenhet av ledningsfrågor gör mig också lämplig för ledning av större projekt.

Motto: ”Att veta det rätta och inte göra det är brist på mod.”

Kontakt: 0707-34 39 51, kenneth.huss@xmentor.se

Är vi i grunden förändringsmotståndare?

Gemene man är för förbättringar och ständigt lärande och de flesta ställer sig positiva till förändring. Samtidigt så gillar gemene man komfortzonen och den tryggheten som det medför. Utåt sett är vi alltså för en förändring men innerst inne vill vi inte alltid ha...