Konsult inom ledarskap, projektledning och HR

Jag är personalvetare med lång erfarenhet som chef i privat och offentlig verksamhet, varav sju år som personalchef. Jag är verksam som chef i organisationer som har tillfälligt behov av ledning.

Jag ger också stöd till chefer och specialister, främst i samband med förändringsprocesser. Min erfarenhet av ledningsfrågor gör mig också lämplig för ledning av större projekt.

Motto: ”Att veta det rätta och inte göra det är brist på mod.”

Kontakt: 0707-34 39 51, kenneth.huss@xmentor.se