Konsult inom organisation och ledning

Jag har arbetat med ledaruppgifter i över 25 år och har lett organisationer med allt från en handfull till över ett hundratal medarbetare. I mitt arbete som chef inom både den offentliga och privata sektorn har jag verkat i ledningsgrupper på alla nivåer. Jag har lett förändringsarbete inom flera olika organisationer och har på så sätt fått nyttiga erfarenheter av såväl med- som motgångar.

Jag har en reservofficersexamen, en Fil Kand i litteraturvetenskap från Stockholms universitet samt en MBA – Master of Business Administration – från Henley MC, England. För närvarande arbetar jag med en avhandling i ämnet Organizational Leadership inom ramen för min doktorandutbildning vid University of Phoenix.

Jag erbjuder tjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling. Vidare erbjuder jag strategiska konsulttjänster inom ledarskapsområdet, till exempel chef att hyra och mentor/coach till chefer. Jag passar också som stöd till chefer och ledningsgrupper vid organisationsförändringar.

Motto: ”Trägen vinner.”

Kontakt: 0703-73 66 59, jonas.stromback@xmentor.se

Zooma ut för ett bättre ledarskap

Som konsult inom förändringsledning befinner man sig i ett läge där man ska agera som medlare mellan beställare och medarbetare. En utmaning där man ska verka för att möta många viljor. För att få det att fungera ställer det krav på arbetssätt där man rör sig mellan...