Konsult inom organisation och ledning

Jag har arbetat med ledaruppgifter i över 25 år och har lett organisationer med allt från en handfull till över ett hundratal medarbetare. I mitt arbete som chef inom både den offentliga och privata sektorn har jag verkat i ledningsgrupper på alla nivåer. Jag har lett förändringsarbete inom flera olika organisationer och har på så sätt fått nyttiga erfarenheter av såväl med- som motgångar.

Jag har en reservofficersexamen, en Fil Kand i litteraturvetenskap från Stockholms universitet samt en MBA – Master of Business Administration – från Henley MC, England. För närvarande arbetar jag med en avhandling i ämnet Organizational Leadership inom ramen för min doktorandutbildning vid University of Phoenix.

Jag erbjuder tjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling. Vidare erbjuder jag strategiska konsulttjänster inom ledarskapsområdet, till exempel chef att hyra och mentor/coach till chefer. Jag passar också som stöd till chefer och ledningsgrupper vid organisationsförändringar.

Motto: ”Trägen vinner.”

Kontakt: 0703-73 66 59, jonas.stromback@xmentor.se