Jesper Olsson

Konsult inom projektledning, riskanalys, kvalitetssäkring, organisationsutveckling och utbildning

Jag har en bred näringslivserfarenhet inom projektledning från sektorerna energi, IT-telekom, industri, offentlig sektor, bank och finans. Jag har mer än 20 års erfarenhet som konsult av att leda förändringsarbete inom organisationer i både privat och offentlig sektor. Den erfarenheten kompletteras med 10 års chefs- och ledarerfarenhet som officer i Försvarsmakten.

Med mig i bagaget har jag också en certifiering inom PMP®, Project Management Professional vid PMI® Project Management Institute, Pennsylvania, US.

Jag har arbetat som instruktör vid internationella utbildningar i projektledning sedan 2001. Jag är van utbildare av projektstyrningsstandarder och modeller såsom PMI, PROPS/XLPM, PRINCE2, PPS: Metoder som Critical Chain, agil utveckling och tekniker som WBS, nätverksplanering, Earned value management. Jag är en engagerad och van utbildare med fler än 200 genomförda kurstillfällen i ledarskap och projektledning inom offentligt och privat näringsliv.

Motto: ”Carpe diem!”

Kontakt: 070-188 11 22, jesper.olsson@xmentor.se