Jennie Nordentjell

Konsult inom projektledning och förändringsledning

Min största drivkraft som konsult är – förutom tillfredsställelsen i att ro ett projekt i hamn – den möjlighet det ger till möten med nya människor, och de fantastiska erfarenheter sådana möten ger upphov till. Jag är övertygad om att delaktighet och lyhördhet gentemot medarbetarna är en nyckelfaktor till framgång i ett förändrings- eller implementeringsarbete.

Jag har över tio års erfarenhet av förändringsledning och projektstyrning från såväl stora, internationella koncerner som mindre bolag. Mitt fokus har framförallt legat på projekt inom HR och utbildning, bland annat genom mitt deltagande i uppstarten och bildandet av Volvo Group University, men jag har också varit verksam inom telekombranschen, tillverkningsindustrin och finansbranschen.

Jag har en civilekonomexamen från Uppsala och Karlstad Universitet, och det är också i Karlstad jag är född och uppvuxen. Efter att ha bott i Göteborg under många år har min familj och jag återvänt till barndomsstaden, och här spenderar jag min fritid med vänner och familj, gärna i samband med god mat eller ute i naturen. En kärnfull summering är att jag älskar förändring, ordning och reda samt kladdkaka i alla dess former.

Motto: ”Vill du få något gjort skall du be någon som har mycket att göra”

Kontakt: 073-036 76 25, Jennie.nordentjell@xmentor.se

Nytt ramavtal med SJ/TAPFIN

Nytt ramavtal med SJ/TAPFIN

Nytt ramavtal från och med 1 januari 2022 SJ för människor närmare varandra varje dag. I den förändringsresa som SJ-koncernen driver, sker stora investeringar för att möta framtidens krav på att resa mer hållbart och samtidigt kunna erbjuda resenärer en digital...

Nytt ramavtal med Trafikverket

Nytt ramavtal med Trafikverket

Xmentor har vunnit ytterligare ett ramavtal med Trafikverket Vi stärker vår långa och gedigna relation med Trafikverket genom tilldelningen av ytterligare ett tungt ramavtal; ramavtal för Specialister Trafikstyrningssystem Järnväg. Xmentor har haft tilldelning på...

Nytt ramavtal: MälarEnergi AB

Nytt ramavtal: MälarEnergi AB

Den 3:e april 1861 bildades Gaslysningsbolaget i Västerås. Då hade Mälarenergi fullt upp med att hålla de 40 nya gaslamporna lysande i Västerås. 160 år senare använder nästan 150 000 människor el från Mälarenergi för att lysa upp sina hem. Riktigt så långt tillbaka i...