Konsult inom projektledning och förändringsledning

Min största drivkraft som konsult är – förutom tillfredsställelsen i att ro ett projekt i hamn – den möjlighet det ger till möten med nya människor, och de fantastiska erfarenheter sådana möten ger upphov till. Jag är övertygad om att delaktighet och lyhördhet gentemot medarbetarna är en nyckelfaktor till framgång i ett förändrings- eller implementeringsarbete.

Jag har över tio års erfarenhet av förändringsledning och projektstyrning från såväl stora, internationella koncerner som mindre bolag. Mitt fokus har framförallt legat på projekt inom HR och utbildning, bland annat genom mitt deltagande i uppstarten och bildandet av Volvo Group University, men jag har också varit verksam inom telekombranschen, tillverkningsindustrin och finansbranschen.

Jag har en civilekonomexamen från Uppsala och Karlstad Universitet, och det är också i Karlstad jag är född och uppvuxen. Efter att ha bott i Göteborg under många år har min familj och jag återvänt till barndomsstaden, och här spenderar jag min fritid med vänner och familj, gärna i samband med god mat eller ute i naturen. En kärnfull summering är att jag älskar förändring, ordning och reda samt kladdkaka i alla dess former.

Motto: ”Vill du få något gjort skall du be någon som har mycket att göra”

Kontakt: 073-036 76 25, Jennie.nordentjell@xmentor.se

Tillsammans minskar vi glappet på framtidens arbetsmarknad

Tillsammans minskar vi glappet på framtidens arbetsmarknad

Många unga står idag utan jobb. Detta samtidigt som arbetsgivare runt om i Sverige vill anställa, men har svårt att hitta människor med rätt kompetens. Med en bättre matchning kan fler unga komma ut i arbete och arbetsgivarna hitta den kompetens de söker. Med...

Webbinarium: Ta makten över mottagningen!

Webbinarium: Ta makten över mottagningen!

Infrastruktur- eller IT-projekt? Ta makten över mottagningen! Efter 20 års erfarenhet av att säkerställa mottagningen av stora projekt, vet vi att det är svårt för organisationer att genomföra den förändring som krävs för att integrera den nya leveransen eller det nya...

Nytt ramavtal med Trafikverket – Styr och Övervakning

Nytt ramavtal med Trafikverket – Styr och Övervakning

Xmentor har en lång och gedigen relation med Trafikverket vilken nu ytterligare förstärks genom tilldelning av ett nytt ramavtal. Xmentor har fått tilldelning på ramavtalet för Konsulter inom Styr och Övervakning av Järnväg och Väg för Trafikverket Sverige. Bakgrunden...