Vi kan med stolthet meddela att Xmentor ligger i framkant och är numera certifierade för ISO 27001, Informationssäkerhet .
Xmentor är sen tidigare certifierade för kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001.

För att säkerställa att vi lever upp till våra kunders, konsulters och leverantörers förväntningar och krav, genomgår vårt ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom interna och externa revisioner.

Att vara certifierade för ISO 27001, 14001 och 9001

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

På köpet får du en effektivare och mer resurssnål produktion. Det underlättar också vid upphandling och när avtal ska skrivas, eftersom det blir tydligt vad en vara eller tjänst innehåller så att köpare och leverantörer är eniga