Xmentor Management är konsultbolaget som arbetar med förändringsledning där organisation möter teknik. Vi realiserar den förbättringspotential som finns i alla verksamheter och skapar driv i förändringsarbetet. Vi gör detta genom att leda och hantera komplexa förändringar och utvecklingsprojekt vilket leder till mätbara resultat i form av ökad effektivitet och nöjdare intressenter. Vi får helt enkelt hållbara förändringar att hända!

Xmentor är inne i en expansiv fas och nu vill vi bli fler! Vi har säkrat flera stora ramavtal inom IT-området senaste tiden och just nu har vi många förfrågningar för roller som Lösningsarkitekt, Kravanalytiker, Testledare och generella IT-projektledare

Som en del av Xmentor får du tryggheten och fördelarna med att tillhöra en plattform och samtidigt fördelarna med att vara egenföretagare. Som partner får du tillgång till ett väl inarbetat varumärke, en gemensam plattform, administrativt stöd, bevakning av uppdragsförfrågningar, stöd vid anbudssvar, personlig utveckling och intressanta kollegor. Har du idag en anställning så hjälper Xmentor dig över till ett friare liv som egen, men som en del i en trygg gemenskap.

Inge Hansson, seniorkonsult och partner på Xmentor sedan 2016:

  • Att vara en Xmentorian är den perfekta kombinationen av eget företagande och ingå i en gemenskap med kollegor. Vi i Xmentor kan tillsammans ta oss an större komplicerade uppdrag och får tillgång till förfrågningar via ramavtal som jag aldrig fått som enmansföretagare. Det är också värdefullt att själv styra över sina uppdrag, sin arbetstid och fritid.

Passar detta in på dig? Arbetar du som egenföretagare och känner att du vill vara med och bygga en affär som är större än dig själv? Vill du också få det bästa av två världar?

Då är det oss du ska höra av dig till! Xmentor är ledande inom förändringsledning och söker alltid passande kompetenser inom olika områden. Kontakta vår vice VD Jennie Nordentjell för mer information.

Läs gärna mer om hur det är att vara konsult på Xmentor här.