Aldrig förr har omvärlden förändrats så snabbt som nu. Du som chef har uppgiften att leda organisationen framgångsrikt i den förändringen. För det behöver du verktyg.

Torsdag den 23:e maj i Karlstad anordnar Unionen Chef en halvdag i förändringens tecken. Vi på Xmentor finns med och håller i en interaktiv föreläsning på temat ”Att leda i förändring och förändringsledning”.

Alla i ansvarspositioner leder dagligdags i förändring, men det är inte samma sak som att leda större förändringar. Många kan känna igen försök att genomföra större förändringar som misslyckats eller bara har åstadkommit en mindre förändring. Många kan också räkna upp ett antal skäl till att inte förändringen blev så som var tänkt, men ändå kan vi se att misstagen återupprepas.

Under Xmentors interaktiva seminarium kommer deltagarna, tillsammans med våra erfarna förändringsledare, mötas med händelser ifrån verkligheten där de ställs inför ett antal utmaningar som chef och ledare. Vi går vi igenom en förändringsprocess med fokus på de kritiska faktorerna som ökar möjligheterna för att lyckas nå företagets förändringsmål.

Jennie Nordentjell, vice VD och Peter Olsson, VD, Xmentor Management AB

Läs mer och se hela agendan på Unionen Värmlands hemsida. Det finns endast ett fåtal platser kvar, så skynda dig att kontakta Unionen Värmland om du vill veta mer om hur du blir medlem och deltar.