Förste maj tillträder jag posten som VD för ett välmående, dynamiskt Xmentor Management. Förutsättningarna för att skapa nya affärer och värde för våra kunder är mycket goda. Xmentor erbjuder tjänster som adresserar en allt mer komplex och sammanflätad väv av information och processer som skall etableras och förvaltas.  Vi fortsätter att fokusera på att lösa kundens utmaningar, öppna upp för nya insikter och tydliggöra värdet av en väl beskriven verksamhet. Det ger våra kunder förutsättningar att växa och blomstra.

Xmentor verkar i en kontext där samarbete och partnerskap med andra företag ger möjligheter till helt nya lösningar för våra kunder, här ser jag en stor potential framöver. Jag ska verka för att Xmentor är ett bolag där våra konsulter tillsammans levererar ett stort värde för kunden med ett professionellt bemötande.

Vi vill tacka Xmentors tidigare VD Dan Andersson som har varit en fantastisk ledare och drivit en utveckling av Xmentor med noggrannhet och framsynthet. Flera byggstenar som tex ISO-certifieringar, fokus på Hållbarhet och inte minst Säkerhet- och Informationssäkerhetsarbete har senaste året blivit helt vitala för vår förmåga att besvara kraven från våra kunders allt mer uppstyrda värld. All lycka till med ditt nya spännande uppdrag Dan!

_____________

Med vänlig hälsning

Peter Olsson, VD Xmentor Management