Xmentor har en lång och gedigen relation med Trafikverket vilken nu ytterligare förstärks genom tilldelning av ett nytt ramavtal. Xmentor har fått tilldelning på ramavtalet för Konsulter inom Styr och Övervakning av Järnväg och Väg för Trafikverket Sverige. Bakgrunden till ramavtalet är ett antal större projekt som kommer att pågå inom Trafikverket under de närmaste åren i kombination med en omfattande verksamhet inom drift & underhåll och systemförvaltning samt forskning och innovation (FOI). För att klara resursbehov inom dessa områden behöver Trafikverket förstärka sina resurser med konsulter inom infrastruktursystem såsom väg- och järnvägstunnlar.

Ramavtalet träder i kraft i februari 2021 och är giltigt i 2 år med option på ytterligare 2 år.

Vi är oerhört glada och stolta över att ha fått förtroendet att gå in som ramavtalsleverantör inom ytterligare ett område på Trafikverket, säger Xmentors konsult Kenth Carlsson, en av Xmentors seniora rådgivare inom infrastrukturförvaltning. Xmentor har i över tjugo år lett och varit delaktiga i flera större infrastrukturprojekt för Trafikverket och tidigare Banverket, fortsätter Kenth och tar Citybanan i Stockholm och Västlänken i Göteborg som två exempel.

Citybanan i Stockholm 2013 – 2020

Citybanan byggdes av ett internationellt konsortium lett av Trafikverket Stora Projekt. Genom att bygga en 6 km lång, dubbelspårig järnvägstunnel för pendeltågen under Stockholm, med två nya stationer, skapades utrymme för regional- och fjärrtåg som gagnade hela Sverige. Xmentor hade totalansvar för förstudie och mottagningsprojekt åt Trafikverket Underhåll och Trafik. Xmentor startade också upp restprojekt som genomfördes under 2018 – 2020.

Västlänken i Göteborg 2018 – 2019

Västlänken är en dubbelspårig järnvägstunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att man kan resa enklare, snabbare och med färre byten. Xmentor genomförde en omfattande förstudie som levererades under 2019. Vi väntar nu på beslut om när Trafikverket vill gå vidare med ett Mottagningsprojekt för att säkerställa drift- och underhåll av anläggningen under lång tid framöver.

Webbinarium 10:e mars

Senare under våren, 10:e mars 2021, kommer Xmentor att hålla ett Webbinarium på temat mottagning och förvaltning av infrastruktur- och IT-projekt. Om ni redan nu är intresserade av att veta mer om detta, anmäl er på länken här eller kontakta Jennie Nordentjell för mer information.