Gemene man är för förbättringar och ständigt lärande och de flesta ställer sig positiva till förändring. Samtidigt så gillar gemene man komfortzonen och den tryggheten som det medför. Utåt sett är vi alltså för en förändring men innerst inne vill vi inte alltid ha förändring. Håkan Anderskär skriver om de tre grundpelarna inför en förändring och är en av författarna till vår senaste bok ”18 tankar om motionscyklar – en bok om förändringsledning”. Boken finns nu i podversion och denna vecka kan du lyssna till Håkan Anderskärs och Johan Lindahls kapitel.

 

v