Konsult inom förändringsledning

Jag har lång erfarenhet inom produktledning, projektledning samt förändringsarbete främst inom arbetsprocesser och olika typer av stödsystem. Jag brinner för att analysera en kunds behov av förändring och tillsammans med kunden verka fram en optimal lösning. Här har jag stor erfarenhet av att driva hela kedjan av en förändringsprocess.

Hela kedjan måste nämligen fungera när ett nytt stödsystem ska på plats. Funktionaliteteten måste anpassas till verksamhetens behov, och personerna som ska arbeta med det nya stödsystemet måste vara motiverade, informerade och redo för den nya processen.  Att driva stora och små utbildningsprojekt är intressant; det är stimulerande att se en grupp av individer växa in i en ny roll och förbereda dem för nya arbetsuppgifter.

På fritiden är jag idrottsledare för barn och ungdomar där jag får chans att se hur de utvecklas till bättre idrottsmän och idrottskvinnor. I övrigt ägnas fritiden mycket åt familjen, huset i Karlstad och sommarstugan i Östergötland. Jag är även aktiv inom olika bostadsstyrelser, som fibernät, samt trivselaktiviteter.

Motto: Förändring är normaltillståndet, Det mesta går att förbättra men förändringen måste motiveras och genomföras effektivt. Se framåt och agera innan du växer fast!

Kontakt: 0705 – 53 32 26, hakan.anderskar@xmentor.se

Zooma ut för ett bättre ledarskap

Som konsult inom förändringsledning befinner man sig i ett läge där man ska agera som medlare mellan beställare och medarbetare. En utmaning där man ska verka för att möta många viljor. För att få det att fungera ställer det krav på arbetssätt där man rör sig mellan...