Daniel Tagesson

Konsult inom projekt- och förändringsledning

Jag är Civilingenjör med inriktning Industriell ekonomi med  profil mot hållbar utveckling. För mig är hållbar utveckling en förändringsresa som börjar med en vison om ett önskat framtida läge som sammankopplar strategi, värdegrund och verksamhetens varumärke. Med insikt att när fler drar åt samma håll blir förändringen mer förankrad, arbetar jag för att fler ska vara involverade, engagerade och motiverade.  För mig är det holistiska perspektivet lika viktigt som detaljerna som definierar våra verksamheter. Att arbeta hållbart i förändring är att både öka affärsverksamheten och minska miljöpåverkan men även att värna om de sociala perspektivet för att behålla kunskap och nyckelpersoner.

Utifrån ett processperspektiv med input från många infallsvinklar bryter jag ner utmaningar för att realisera mål och behålla momentum.  Organisationers olika utmaningar  passar inte i en lösningsmodell inte ens med skohorn, utan jag ser varje utmaning som unik och den behöver behandlas därefter. Organisationsutredningar, projektledning, strategiarbete, eller stöd i förändringsprocesser är bara ett axplock  av de områden som jag tycker är extra spännande! 

Motto: ”För att lyckas måste vi ro åt samma håll och gärna i medvind”

Kontakt: 072 200 6566, Daniel.tagesson@xmentor.se

Nya ramavtal för 2022 – Region Värmland

Nya ramavtal för 2022 – Region Värmland

Ett nytt år med nya möjligheter och därför vill vi stolt dela med oss av det senaste tillskottet av vunna ramavtal, denna gång mot Region Värmland för konsulttjänster inom Analys och processtjänster samt IT och kommunikation! Region Värmland bildades den 1 januari...