Christina Mörtvik

Konsult inom interim management, projekt- och förändringsledning

Med en bakgrund som internt skolad ledare från bilindustrin har min resa fortsatt inom flera olika branscher, med uppdrag på både strategisk och operativ chefsnivå. Flertalet av mina chefsuppdrag har haft en tyngdpunkt på förändringsledning i olika former, något jag även skolades i inom General Motors, där jag vid sidan om mina olika chefsuppdrag fick en utbildning som intern change managementkonsult. Totalt har jag nu verkat som chef i 23 år.

Mitt sätt att leda kännetecknas av trygghet, men även mod att fatta dom svåra besluten. Jag står för ett balanserat, strukturerat och målinriktat ledarskap. Mitt fokus på lyhördhet, struktur, tydlighet och en god kommunikation är något som är helt nödvändigt i ett förändringsarbete. Genom att jag har verkat på både strategisk och operativ nivå, samt har erfarenhet av processutveckling, så ser jag ofta den röda tråden i problemställningar. Inte minst avseende att förstå intressenters olika behov. Jag besitter en mycket god analysförmåga och ser samband, vilket har hjälpt mig att alltid kalkylera såväl risker som nyttor i mitt beslutsfattande.

Min största drivkraft är att se människor och verksamheter utvecklas, samt min egen nyfikenhet.  Jag har också haft förmånen att under många år vara mentor åt yngre chefer, vilket lett till att jag både utmanas i mina egna självklarheter – att fortsätta tänka nytt, tänka om, utmanas och därigenom fortsätta även min egen utvecklingsresa. Att aldrig stå still…

Vid sidan av mitt arbete vistas jag ofta i Ligurien i Italien där vi har ett hus, ett för mig perfekt ställe mitt emellan bergen och havet, där jag skaffar ny energi och ger mig själv tid för reflektioner. När jag är hemma i Göteborg går jag gärna på Yoga av samma anledning.

Motto: ”Behåll ett öppet sinne och mod att ifrågasätta självklarheter för att hitta nya lösningar – om målet upplevs oframkomligt, bygg dig en ny väg ”

 

Kontakt: 070-69 57 610, christina.mortvik@xmentor.se

Det går bra nu! – Ecodatacenter

Det går bra nu! – Ecodatacenter

När det går bra för våra kunder blir vi på Xmentor Management extra glada! Under denna vecka publicerade ComputerSweden en artikel om vår kund Ecodatacenter. De utökar nu deras datacenter i Falun i både storlek och kapaicitet och gör datacentret till ett av de största...